Τα Σεμινάρια μας

Γνωρίστε τα σεμινάρια της LG! Προγραμματισμένα ή κατόπιν ζήτησης, online ή σε αίθουσα, ένα είναι βέβαιο: Θα βρείτε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε!

Το τμήμα Business Solutions της LG Hellas διοργανώνει σε μόνιμη βάση μία σειρά από σεμινάρια που καλύπτουν πολλαπλές πτυχές, τόσο των προϊόντων κλιματισμού, όσο και τα αντίστοιχα της οικογένειας information display.

Προγραμματισμένα σεμινάρια
Τα σεμινάρια αυτά επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μπορείτε να εγγραφείτε την περίοδο που σας εξυπηρετεί. Καλύπτουν πλήθος θεμάτων και μπορούν να πραγματοποιούνται σε αίθουσες της LG, σε αίθουσες τρίτων ή και online.

Συνολικά, η LG προγραμματίζει και πραγματοποιεί πάνω από 20 τακτικά σεμινάρια στην κατηγορία Information Display και στην αντίστοιχη των λύσεων Κλιματισμού και Θέρμανσης.

Σεμινάρια κατόπιν ζήτησης
Πέραν των προγραμματισμένων σεμιναρίων όμως, η LG Hellas σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα που σας ενδιαφέρουν και που δεν έχουν καλυφθεί από τα προγραμματισμένα σεμινάρια.
Αυτά τα σεμινάρια φέρουν την ένδειξη “Κατόπιν ζήτησης”, και θα πρέπει να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας προκειμένου να συγκεντρωθούν οι σχετικές συμμετοχές και να προγραμματιστεί το αντίστοιχο σεμινάριο.