Τεχνική εκπαίδευση για τις ρυθμίσεις και την εκκίνηση (Commissioning) των VRF συστημάτων LG MULTI V

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση των τεχνικών στη διαδικασία εκκίνησης και ρυθμίσεων ενός συστήματος MULTI V 5 της LG Electronics.
Στη διάρκεια της εκπαίδευσης θα γίνει ανάλυση όλων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν, οι ρυθμίσεις των μικροδιακοπτών και το μενού εγκαταστάτη.
Επιπλέον, θα γίνει επίδειξη του διαγνωστικού λογισμικού LGMV και θα αναλυθεί πως τα δεδομένα που μας παρέχει μπορούν να βοηθήσουν τόσο κατά την αρχική εκκίνηση του συστήματος όσο και κατά την αναζήτηση λύσεων σε πιθανή βλάβη.

Τεχνική εκπαίδευση για τις ρυθμίσεις και την εκκίνηση (Commissioning) των VRF συστημάτων LG MULTI V

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση των τεχνικών για την εγκατάσταση των συστημάτων MULTI V της LG Electronics.

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Παναγιώτης Ζαχάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος