Τεχνική εκπαίδευση για την εγκατάσταση και λειτουργία VRF συστημάτων LG MULTI V

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση των τεχνικών για την εγκατάσταση των συστημάτων MULTI V της LG Electronics.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης γίνεται ανάλυση του ψυκτικού κύκλου, επεξήγηση των μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων κα εκπαίδευση στο πως ολοκληρώνονται τα παρακάτω:
• Ψυκτική σύνδεση
• Εγκατάσταση εσωτερικών μονάδων

Τεχνική εκπαίδευση για την εγκατάσταση και λειτουργία VRF συστημάτων LG MULTI V

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση των τεχνικών για την εγκατάσταση των συστημάτων MULTI V της LG Electronics.

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Παναγιώτης Ζαχάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος