Τεχνική εκπαίδευση Αντλιών Θερμότητας Αέρος/Nερού Therma V

Online

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η τεχνική εκπαίδευση για την εγκατάσταση των μονάδων Αντλιών Θερμότητας Αέρος / Νερού Therma V της LG Electronics. Αναλύονται οι λειτουργίες των μονάδων και η σύνδεση εξαρτημάτων ( είτε της LG είτε άλλων κατασκευαστών ) και ακολουθεί πρακτική εξάσκηση στις ρυθμίσεις σε εγκατεστημένες μονάδες.

Τεχνική εκπαίδευση Αντλιών Θερμότητας Αέρος/Nερού Therma V

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η τεχνική εκπαίδευση για την εγκατάσταση των μονάδων Αντλιών Θερμότητας Αέρος / Νερού Therma V της LG Electronics.

Online Εκπαιδευτής: Παναγιώτης Ζαχάκης