Προϊοντική παρουσίαση των VRF συστημάτων LG MULTI V

Κατόπιν ζήτησης

Προϊοντική παρουσίαση των VRF συστημάτων LG MULTI V και ανάλυση των τεχνολογιών τους. Σκοπός της εκπαιδευσης είναι η πλήρης κατανόηση των συστημάτων MULTI V της LG Electronics (ανάλυση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών, πλεονεκτημάτων, τεχνικoί περιορισμοί, οδηγοί εφαρμογής και διαγράμματα σύγκρισης)
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται πλήρης ανάλυση όλης της γκάμας μηχανημάτων και όλων των διαφορετικών διαθέσιμων τύπων ( Αερόψυκτες / Υδρόψυκτες Εξωτερικές Μονάδες – Μονάδες Αντλίας θερμότητας / Ανάκτησης Θερμότητας ) και των εσωτερικών μονάδων (Τύποι / Τρόποι τοποθέτησης / Διαφοροποιήσεις)

Προϊοντική παρουσίαση των VRF συστημάτων LG MULTI V

Προϊοντική παρουσίαση των VRF συστημάτων LG MULTI V και ανάλυση των τεχνολογιών τους.

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Γκέκας
Δήλωση Ενδιαφέροντος