Προϊοντική παρουσίαση και τεχνική εκπαίδευση στα συστήματα ελέγχου κλιματισμού/εξαερισμού/ παραγωγής ΖΝΧ

Κατόπιν ζήτησης

Προϊοντική παρουσίαση και τεχνική εκπαίδευση για τοπικό και κεντρικό χειρισμό συστημάτων της LG Electronics.

Σκοπος της εκπαιδευσης ειναι η προϊοντική ενημέρωση και η πλήρης κατανόηση των τρόπων τοπικού και κεντρικού ελέγχου των μονάδων της LG Electronics.

Παρουσιαζέται όλη η γκάμα των διαθέσιμων προϊόντων και αναλύονται οι εφαρμογές που καλύπτονται ανάλογα με τον τύπο του χειριστηρίου, τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά , και τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται.
Στη συνέχεια στην αίθουσα πρακτικής εξάσκησης οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν κεντρικά χειριστήρια και να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Προϊοντική παρουσίαση και τεχνική εκπαίδευση στα συστήματα ελέγχου κλιματισμού/εξαερισμού/ παραγωγής ΖΝΧ

Προϊοντική παρουσίαση και τεχνική εκπαίδευση για τοπικό και κεντρικό χειρισμό συστημάτων της LG Electronics.

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Γκέκας & Παναγιώτης Ζαχάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος