Προϊοντική παρουσίαση και Τεχνική εκπαίδευση για τις μονάδες Hydro Kit

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προϊοντική παρουσίαση και η τεχνική εκπαίδευση για την εγκατάσταση των μονάδων Hydro Kit της LG Electronics.

Αναλύονται oi βασικές τεχνολογίες, ο τρόπος επιλογής, η λογική ελέγχου και οι διάφορες απαραίτητες ρυθμίσεις.

Προϊοντική παρουσίαση και Τεχνική εκπαίδευση για τις μονάδες Hydro Kit

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η προϊοντική παρουσίαση και η τεχνική εκπαίδευση για την εγκατάσταση των μονάδων Hydro Kit της LG Electronics.

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Γκέκας & Παναγιώτης Ζαχάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος