Προϊοντική παρουσίαση Αντλιών Θερμότητας Αέρος/Nερού Therma V

Online
17 Ιουνίου 2024
14:00 - 16:00

Προϊοντική παρουσίαση της γκάμας των Αντλιών Θερμότητας Αέρος/Nερού Therma V της LG Electronics.
Αναλύονται οι βασικές τεχνολογίες, ο τρόπος επιλογής, η λογική ελέγχου και τα κύρια χαρακτηριστικά τους των μονάδων Αντλιών Θερμότητας Αέρος / Νερού Therma V της LG Electronics.

Προϊοντική παρουσίαση Αντλιών Θερμότητας Αέρος/Nερού Therma V

Προϊοντική παρουσίαση της γκάμας των Αντλιών Θερμότητας Αέρος/Nερού Therma V της LG Electronics.

Online 17 Ιουνίου 2024 14:00 - 16:00 Εκπαιδευτής: Χρήστος Γκέκας