Εκπαίδευση στο σύστημα κεντρικής διαχείρισης LG Pro:Centric V/Direct

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης ενημέρωση για τις δυνατότητες της λύσης Pro:Centric V/Direct

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:
-Δυνατότητες και λειτουργίες Pro:Centric V/Direct
-Απαιτήσεις για την εγκατάσταση του συστήματος Pro:Centric V/Direct
-Δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο σύστημα κεντρικής διαχείρισης LG Pro:Centric V/Direct

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης ενημέρωση για τις δυνατότητες της λύσης Pro:Centric V/Direct

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Καλαράς
Δήλωση Ενδιαφέροντος