Εκπαίδευση στο σύστημα κεντρικής διαχείρισης LG Pro:Centric Cloud

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης ενημέρωση για τις δυνατότητες της λύσης Pro:Centric Cloud

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:

-Δυνατότητες και λειτουργίες Pro:Centric Cloud
-Απαιτήσεις για την εγκατάσταση του συστήματος Pro:Centric Cloud
-Δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο σύστημα κεντρικής διαχείρισης LG Pro:Centric Cloud

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης ενημέρωση για τις δυνατότητες της λύσης Pro:Centric Cloud

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Καλαράς
Δήλωση Ενδιαφέροντος