Εκπαίδευση στο λογισμικό LG Signage Visual Planner

Κατόπιν ζήτησης

Παρουσίαση και εκπαίδευση στο λογισμικό σχεδιασμού LG VISUAL PLANNER.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:
-Απαιτήσεις Συστήματος
-Κατανόηση των λειτουργιών του
-Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του λογισμικού
-Χειρισμός και επίδειξη χρήσης
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο λογισμικό LG Signage Visual Planner

Παρουσίαση και εκπαίδευση στο λογισμικό σχεδιασμού LG VISUAL PLANNER.

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Καλαράς
Δήλωση Ενδιαφέροντος