Εκπαίδευση στο λογισμικό LED Assistant

Κατόπιν ζήτησης
5 Μαρτίου 2024
10:00 -

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του λογισμικού LG LED Assistant

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:
-Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του λογισμικού
-Χειρισμός και επίδειξη χρήσης
-Ρύθμιση παραμέτρων led
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο λογισμικό LED Assistant

Κατόπιν ζήτησης 5 Μαρτίου 2024 10:00 - Εκπαιδευτής: Χρήστος Καλαράς