Εκπαίδευση στο λογισμικό LED Assistant

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του λογισμικού LG LED Assistant

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:
-Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του λογισμικού
-Χειρισμός και επίδειξη χρήσης
-Ρύθμιση παραμέτρων led
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο λογισμικό LED Assistant

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του λογισμικού LG LED Assistant

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Χρήστος Καλαράς
Δήλωση Ενδιαφέροντος