Εκπαίδευση στο λογισμικό LATS HVAC

Online
1 Μαρτίου 2024

Παρουσίαση και εκπαίδευση στο λογισμικό σχεδιασμού συστημάτων κλιματισμού LATS HVAC της LG Electronics.

Παρουσιάζονται οι επιμέρους ενότητες ( Για σχεδιασμό συστημάτων VRF – Multi V / Multi Split / Μονάδων εξαερισμού ERV / Συστημάτων κεντρικού ελέγχου ) και αναλύονται όλες οι δυνατότητες του προγράμματος.

Εκπαίδευση στο λογισμικό LATS HVAC

Online 1 Μαρτίου 2024 Εκπαιδευτής: Χρήστος Γκέκας
Εγγραφή