Εκπαίδευση στο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης LG SuperSign CMS/Cloud

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του SuperSign CMS/Cloud

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:
-Απαιτήσεις Συστήματος SuperSign CMS
-Κατανόηση των λειτουργιών του SuperSign CMS λογισμικού
-Εγκατάσταση και ενεργοποίησης της άδειας του λογισμικού SuperSign
-Εφαρμογή ρόλων και αρμοδιοτήτων στους χρήστες
-Διανομή περιεχομένων μέσω του λογισμικού SuperSign CMS
-Κατανόηση των λειτουργιών του SuperSign Cloud
-Ενεργοποίησης της άδειας του SuperSign Cloud
-Λειτουργίες παρακολούθησης και διαχείρισης
-Διανομή περιεχομένων μέσω του SuperSign Cloud
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης LG SuperSign CMS/Cloud

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του SuperSign CMS/Cloud

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Γιώργος Αναγνωστάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος