Εκπαίδευση στο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης LG Connected Care/DMS

Κατόπιν ζήτησης

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του λογισμικού LG ConnectedCare/DMS Software

Τα θέματα που καλύπτονται είναι τα παρακάτω:
-Κατανόηση των λειτουργιών του
-Χειρισμός και επίδειξη χρήσης
-Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του λογισμικού
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης LG Connected Care/DMS

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του λογισμικού LG ConnectedCare/DMS Software

Κατόπιν ζήτησης Εκπαιδευτής: Γιώργος Αναγνωστάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος