Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies

A. Συγκέντρωση Πληροφοριών

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από τον δικτυακό τόπο lgb2bacademy.gr/ και τους δικτυακούς τόπους και στις υπηρεσίες που ελέγχονται από την LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (“LGE”) (Δικτυακοί τόποι) και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται από την LGE με οποιουσδήποτε άλλους τρόπους.

Η LGE μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και υπερσυνδέσμους προς άλλες υπηρεσίες που παρέχονται και ελέγχονται από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων παρόχων λειτουργικών συστημάτων και άλλου περιεχομένου, και παρόχων εφαρμογών. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων προσώπων βρίσκονται εκτός του πεδίου της παρούσας Πολιτικής. Σε αυτές ενδέχεται να ισχύουν άλλες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και κοινολόγηση των πληροφοριών που γίνεται στο πλαίσιο παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Η LGE σας παροτρύνει να διαβάζετε τις πολιτικές αυτές. Η LGE δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν τα τρίτα αυτά μέρη.

Συλλέγουμε δύο είδη πληροφοριών από τους χρήστες των Δικτυακών Τόπων: (1)Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες, και (2) Λοιπές Πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP σας ή cookies.

(1) Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες

«Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες,» είναι οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, χώρα, περιοχή, ο τηλεφωνικός σας αριθμός, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) ή το όνομα της εταιρείας σας, η θέση σας στην εταιρεία σας (τίτλος – ιδιότητα), και σχετικά επαγγελματικά σας στοιχεία επικοινωνίας. Η LGE ενδέχεται να συλλέξει ή αποθηκεύσει τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει. Ιδού μερικά παραδείγματα τρόπων με τους οποίους μπορεί να συλλέγουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους Δικτυακούς Τόπους:

 • Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας μαζί με λεπτομέρειες που αφορούν σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία αν επικοινωνήσετε μαζί μας ζητώντας πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και πληροφορίες απαραίτητες για την τιμολόγησή σας εάν αγοράσετε κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία από τους Δικτυακούς Τόπους.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία καταχώρισης τα οποία αφορούν σε κάποιο προϊόν ή συσκευή που αγοράσατε από την LGE και αυτή η πληροφορία μπορεί να συνδεθεί με το όνομα και την ταχυδρομική ή/και την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και πληροφορίες για την τιμολόγησή σας εάν λάβετε (download) πληροφορίες από κάποιο Δικτυακό Τόπο.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας αν μας αποστείλετε κάποια ερώτηση.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε κάποιο διαγωνισμό ή κλήρωση δώρων.
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε τα στοιχεία της εταιρίας σας, της ιδιότητάς σας σε αυτήν, ως και σχετικά επαγγελματικά σας στοιχεία επικοινωνίας, στο πλαίσιο επιχειρηματικής σας σχέσης με την LGE, ή/και στο πλαίσιο γενικότερης επικοινωνίας σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αρμόδιους υπαλλήλους της LGE.

Η ανωτέρω λίστα παρέχει παραδείγματα τρόπων συλλογής προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν από τους Δικτυακούς Τόπους. Ενδέχεται να συνδυάσουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μέσω της ιστοσελίδας, με προσωπικές σας πληροφορίες που μας έχετε παράσχει με άλλα μέσα, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύμφωνους με την παρούσα Πολιτική.

Αν δεν επιθυμείτε να συλλέξει η LGE τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας, παρακαλούμε να μην μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο στα σχετικά σημεία του ιστοτόπου, ή επικοινωνώντας μαζί μας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

(2) Λοιπές Πληροφορίες

Οι «Λοιπές Πληροφορίες» μπορεί να είναι τεχνικές πληροφορίες ή δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, το φύλο ή τα ενδιαφέροντά σας, οι οποίες δεν αναφέρονται άμεσα στην ταυτότητά σας. Και οι λοιπές πληροφορίες ενδέχεται να σας ταυτοποιούν προσωπικά. Ιδού μερικά παραδείγματα τέτοιου είδους πληροφοριών και τρόπων με τους οποίους μπορεί να τις συλλέγουμε από τους Δικτυακούς Τόπους:

 • Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) – Η διεύθυνση IP σας είναι ένας αριθμός που επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο να γνωρίζουν πού να σας αποστείλουν δεδομένα – όπως τις ιστοσελίδες που παρακολουθείτε.
 • Cookie – «Cookies». Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα Cookies, παρακαλούμε δείτε τις Πληροφορίες για τα Cookies παρακάτω.
 • Πληροφορίες Προϊόντων – Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες καταχώρισης ή άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στο προϊόν ή στην υπηρεσία που επιλέξατε. Στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν, μέσω συνδυασμού με άλλες πληροφορίες ή με άλλο εύλογο τρόπο, να οδηγήσουν στην ταυτότητά σας, δεν θεωρούνται ως προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Συλλέγουμε τις παραπάνω πληροφορίες από όλους τους χρήστες των Δικτυακών Τόπων μας. Αν δεν επιθυμείτε η LGE να έχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, παρακαλείστε να μην μας παρέχετε σχετική συγκατάθεση για την συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών ή/και να μην επισκέπτεστε τους Δικτυακούς Τόπους μας.

Πληροφορίες για τα Cookies

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Cookies. Μπορείτε παρακάτω να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies και το πώς μπορείτε να τα ελέγχετε.

Στην περίπτωση που, κατά την είσοδό σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, έχετε συναινέσει ρητά στη χρήση των Cookies, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών των Cookies, παρακαλούμε όπως τα απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που σας παρέχονται παρακάτω.

Τι είναι τα Cookies?

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε και μπορεί να χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στους Δικτυακούς Τόπους. Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, για να συγκρατούν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και να βελτιώσουν και εμπλουτίσουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο που επισκέπτεσθε.

Μπορούν επίσης να βοηθήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στον ιστότοπο σχετίζονται περισσότερο με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί.

Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο;

Όταν επισκέπτεσθε τον παρόντα ιστότοπο, γίνεται χρήση των παρακάτω ειδών Cookies.

– Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Πρόκειται για Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Περιλαμβάνουν π.χ. cookies τα οποία σας παρέχουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ασφαλείς συνδέσεις του παρόντος ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ (marketing) ή για να θυμούνται τα μέρη του διαδικτύου που έχετε επισκεφτεί. Αυτή η κατηγορία Cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

– Cookies Μέτρησης Επισκεψιμότητας

Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών του ιστοτόπου μας καθώς και τον τρόπο που αυτοί κινούνται μέσα στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνουμε τη λειτουργία του ιστότοπου διασφαλίζοντας για παράδειγμα ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα ή η διεύθυνσή σας τα οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα, ωστόσο ενδέχεται οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες να οδηγήσουν έμμεσα στην ταυτοποίησή σας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies είναι καταρχήν ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπου μας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics Cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Google Analytics Cookies μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Google Analytics Cookies, παρακαλώ να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics Cookies με το να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτών των Cookies, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται κατωτέρω.

– Cookies Λειτουργικότητας

Πρόκειται για Cookies που σας αναγνωρίζουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Η χρήση επομένως των Λειτουργικών Cookies μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και να εξοικονομήσουμε το χρόνο που θα χάνατε επανεγγραφόμενοι ή επαναεισάγοντας πληροφορίες, όταν επισκεφθείτε ξανά αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα ή η διεύθυνσή σας τα οποία μπορεί να σας προσδιορίσουν. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτών των Cookies, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται κατωτέρω.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ατομικά cookies που χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους:

Eίδος Cookie, Ονομασία Cookie, Πηγή, Σκοπός
Eίδος CookieΟνομασία CookieΠηγήΣκοπός
Απολύτως ΑπαραίτηταFRONT_JSESSIONID, CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONIDLGΑυτά τα Cookies είναι απολύτως αναγκαία ώστε να διατηρούν τη συνεδρία (session).
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_cc, s_sq, s_vi,s_invisit, s_nr, s_vnum,s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1LG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Αθροίζουν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και την συμπεριφορά των επισκεπτών.
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_ccLG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Αυτό το Cookie δημιουργείται και διαβάζεται από τον κώδικα Javascript για να προσδιοριστεί εάν τα cookies είναι ενεργοποιημένα (απλά λαμβάνει την τιμή «True»).
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_sqLG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Αυτό το Cookie δημιουργείται και διαβάζεται από τον κώδικα Javascript όταν η λειτουργία ClickMap είναι ενεργοποιημένη; Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη σύνδεση την οποία είχε επιλέξει ο χρήστης.
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_viLG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό επισκέπτη.
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_sv_sidLG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Αποθηκεύει έναν μοναδικό αριθμό έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη προσωρινή αποθήκευση των αρχείων java που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών στον φυλλομετρητή.
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_sv_s1LG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία των ερευνών που ο επισκέπτης έχει αναβάλει επιλέγοντας «Αργότερα» όταν ειδοποιείται να λάβει μέρος σε μία έρευνα. Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία των ερευνών που μπορεί να ξεκινήσουν σε επόμενη σελίδα του ιστότοπου. Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία των ερευνών που έχουνε ξεκινήσει. Αποθηκεύει τον χρόνο εκκίνησης πραγματοποίησης της έρευνας (για έρευνες που καθυστερούν).
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_sv_p1LG (Εάν ο κώδικας Javascript στον φυλλομετρητή του χρήστη δεν λειτουργήσει, θα χρησιμοποιηθούν Cookies τρίτων)Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία των ερευνών στις οποίες έλαβε μέρος ή απέρριψε ο χρήστης. Αποθηκεύει πληροφορίες που καθορίζουν εάν ο επισκέπτης συμπίπτει με το ποσοστό του δείγματος. Αποθηκεύει ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό που χρησιμοποιείται όταν επιλέγει την έξοδο από την έρευνα της ιστοσελίδας ώστε να εξασφαλίσει ότι ο επισκέπτης βγήκε από την ιστοσελίδα. Αποθηκεύει μια ένδειξη όταν ο επισκέπτης έχει φτάσει στο καθορισμένο από τον πελάτη όριο ρυθμίσεων και πρέπει να εξαιρεθεί από την έρευνα.
Μέτρησης Επισκεψιμότητας__utmaGoogle AnalyticsΚαθορίζει μοναδικούς επισκέπτες στην ιστοσελίδα και ανανεώνεται με την προβολή κάθε σελίδας.
Μέτρησης Επισκεψιμότητας__utmbGoogle AnalyticsΚαταγράφει το χρόνο παραμονής των επισκεπτών σε κάθε ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου. Χρησιμεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας κάθε ιστοσελίδας καθώς και στη βελτίωση/αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου της και την προσαρμογή της στις ανάγκες των επισκεπτών.
Μέτρησης Επισκεψιμότητας__utmzGoogle AnalyticsΚαταγράφει την προέλευση / τρόπο εισόδου των επισκεπτών στο διαδικτυακό τόπο. Χρησιμεύει στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της προβολής του διαδικτυακού τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή σε μηχανές αναζήτησης.
Λειτουργικάpid (twitter), datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook)Twitter,FacebookΣελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΣΚΔ). Ενεργοποιείται η επικοινωνία των λειτουργιών των ΣΚΔ. (Δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες).
ΛειτουργικάLG_COMPARE_CARTLGΕνεργοποιεί τη λειτουργία σύγκρισης
ΛειτουργικάLG_RECENTLY_VIEWLGΕνεργοποιεί τη λειτουργία «Προσφάτως Προβληθέντα» (Recently Viewed)
Μέτρησης Επισκεψιμότηταςs_vi_bikx7Becalgbkjkxx, s_vi_gqfjh, (Cookie variables are set randomly)Catalyst ΙστοσελίδαςΑθροίζουν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και την συμπεριφορά των επισκεπτών.
Λειτουργικάemail_addrLGΔιατηρεί στη μνήμη, την ηλεκτρονική διεύθυνση που ο χρήστης πληκτρολογεί, για την επόμενη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση συμπληρώνεται αυτόματα στο αντίστοιχο πεδίο.
ΛειτουργικάNID, PREFGoogle MapΠροβολή Google Map & παρακολούθηση χρήσης
ΛειτουργικάpcVersionLGΔιατηρεί στη μνήμη την επιλογή του χρήστη να βλέπει την έκδοση για υπολογιστή.

Πώς να απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα Cookies

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας που σας επιτρέπει να αρνείστε τη ρύθμιση ορισμένων cookies. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies) ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ιστοτόπου μας ή σε άλλους ιστοτόπους που τυχόν επισκέπτεσθε.

Απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies δεν διαγράφει το Cookie από τον φυλλομετρητή σας. Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια ξεχωριστά στον φυλλομετρητή σας.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies, παρακαλούμε να προβείτε στις «Επιλογές» στον φυλλομετρητή σας. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βοήθεια» του φυλλομετρητή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες των ρυθμίσεων Cookies του φυλλομετρητή σας, παρακαλούμε να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους:

– Internet Explorer

– Firefox

– Chrome

– Safari

– iOS

Αν έχετε απενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα Analytics Cookies, ενδέχεται να εξακολουθούμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί από τα Cookies πριν τη ρύθμιση της επιλογής σας απενεργοποίησης, ωστόσο, θα διακόψουμε την χρήση των απενεργοποιημένων Cookies για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών.

Με την εξαίρεση των απολύτως απαραίτητων Cookies, όλα τα υπόλοιπα λήγουν μετά την πάροδο συγκεκριμένων χρονικά περιόδων.

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο www.aboutcookies.org.

Β. Χρήση των Πληροφοριών που Συλλέγονται από τους Δικτυακούς Τόπους

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα ούτως ώστε να διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας.

Στην περίπτωση που μας έχετε χορηγήσει συγκατάθεση στο πλαίσιο εμπορικής σας σχέσης με την εταιρία μας, μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε τη συγκατάθεσή σας αυτή, θα σας ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας. Εάν τότε αρνηθείτε να μας παράσχετε νέα συγκατάθεση, θα διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, εφόσον και στο μέτρο που η διατήρησή τους δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, αλλά και τις λοιπές πληροφορίες που σας αφορούν, και οι οποίες συλλέγονται από τους συγκεκριμένους Δικτυακούς τόπους, κυρίως για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Παροχή υπηρεσιών
 • Ενημέρωση για ειδικές προσφορές, για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της LGE, ή άλλων εταιριών ή για την αποστολή προωθητικού υλικού σε εσάς ή για ενημέρωσή σας για τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά
 • Ολοκλήρωση συναλλαγής ή υπηρεσίας που ζητήσατε, όπως, ενδεικτικά, ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης προϊόντος ή/και υπηρεσίας που ζητήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • Εκπλήρωση των όρων προωθητικής ενέργειας
 • Εξασφάλιση ότι οι Δικτυακοί Τόποι ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας
 • Βοηθώντας μας στη δημιουργία και στην έκδοση περιεχομένου που να σας ταιριάζει κατά το μέγιστο δυνατό
 • Για να σας ειδοποιήσουμε για ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στη Σύμβαση Όρων Χρήσης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο

Σημειωτέον ότι τυχόν Λοιπές Πληροφορίες κατά την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, ενδέχεται να συνδυάζονται με Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες σας.

Γ. Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών από ανηλίκους

Η LGE δεν συλλέγει ούτε και ζητά εν γνώσει της Προσωπικές Πληροφορίες από κανένα ανήλικο άτομο ούτε και επιτρέπει εν γνώσει της στα άτομα αυτά να χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς Τόπους της. Αν είστε κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να εγγραφείτε στους Δικτυακούς Τόπους ούτε να μας αποστείλετε οποιαδήποτε Προσωπική Πληροφορία αν προηγουμένως δεν έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ο ασκών τη γονική μέριμνα κατά τρόπο σαφή και ειδικό και αφού πρώτα μελετήσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών μας δεδομένων. Στην περίπτωση που αντιληφθούμε ή ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες από χρήστες ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα προβούμε άμεσα στη διαγραφή αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών.

Δ. Αυτοεξαίρεση

Περιστασιακά, μπορούμε να επικοινωνούμε με τους χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες μας μέσω email ή γραπτών μηνυμάτων. Για παράδειγμα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για να επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, να σας αποστείλουμε την ειδοποίηση πληρωμής, πληροφορίες για αλλαγές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας, ανακοινώσεις και άλλες ενημερώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Γενικά η τυχόν επικοινωνία αυτού του είδους είναι κυρίως πληροφοριακή παρά προωθητική.

Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αυτοεξαιρεθείτε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε άλλα είδη επικοινωνίας από εμάς, όπως email ή ενημερώσεις που αφορούν σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται στους Δικτυακούς Τόπους ή αν δεν επιθυμείτε να κοινοποιούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας σε τρίτους. Μπορείτε να ασκήσετε την αυτοεξαίρεσή σας επιλέγοντας ή μη επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο στα σημεία συλλογής των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών ή επικοινωνώντας μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να αυτοεξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων email επιλέγοντας τον σύνδεσμο διαγραφής (“unsubscribe”) που υπάρχει στο κείμενο του email. Εμείς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας για διαγραφή το ταχύτερο δυνατόν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως λάβετε μερικά ακόμα μηνύματα μέχρι να περατωθεί η διαγραφή σας.

Ε. Διεθνής Διαβίβαση Πληροφοριών

Αν επιλέξετε να μας παρέχετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, τότε η LGE μπορεί να τις διαβιβάσει για αποθήκευση ή άλλη επεξεργασία στις θυγατρικές της εταιρείες ή σε τρίτους, εκτός των συνόρων της χώρας σας ή τη δικαιοδοσία σας, σε άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε., σε συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες διατάξεις για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό μας ή προσωπικό που εργάζεται εκτός Ε.Ε., της μητρικής εταιρίας μας στη Δημοκρατία της Κορέας, ή συνεργατών μας. Ο σκοπός της επεξεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σας, των στοιχείων πληρωμής σας και την παροχή υποστηρικτικών προς εσάς υπηρεσιών. Παρέχοντας τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας, συναινείτε σε αυτή τη διαβίβαση, αποθήκευση και επεξεργασία. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να διαβιβάζουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα.

Παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας, συναινείτε ρητώς, ειδικά και ανεπιφύλακτα, με πλήρη επίγνωση, και:

 • στη χρήση των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας για τους σκοπούς που καθορίζονται ανωτέρω σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και
 • στη μεταβίβαση των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας στη Δημοκρατία της Κορέας όπως δηλώθηκε παραπάνω.

Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Εάν επισκέπτεστε την Ελλάδα από μια χώρα εκτός Ελλάδας, λάβετε υπόψη σας ότι μεταφέρετε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας στην Ελλάδα, που ενδέχεται να μην έχει τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με αυτούς της χώρας σας.

ΣΤ. Ομάδες Συζητήσεων (Forums), Χώροι Συνομιλιών (Chat Rooms) και Άλλοι Χώροι Δημοσίας Ανάρτησης (Public Posting Areas)

Λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε μηνύματα που αναρτάτε σε οποιονδήποτε πίνακα κριτικής προϊόντος, chat room, forum ή άλλο χώρο δημόσιας ανάρτησης, είναι διαθέσιμες σε όποιους έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ. Για παράδειγμα, αν δεν επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας σε αγνώστους, μην την συμπεριλάβετε σε κανένα μήνυμα που αναρτάτε δημοσίως.

Ζ. Δικτυακοί Τόποι Τρίτων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται από τους Δικτυακούς Τόπους. Οι Δικτυακοί Τόποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για το περιεχόμενο αυτών των άλλων δικτυακών τόπων.

Η. Εκχώρηση

Σε περίπτωση που όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία ή τμήμα τους πωληθούν ή αποκτηθούν από κάποιον άλλο φορέα ή σε περίπτωση συγχώνευσης, μας παραχωρείτε το δικαίωμα εκχώρησης των προσωπικά αναγνωρίσιμων και μη προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω των Δικτυακών Τόπων.

Θ. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής κατά καιρούς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, πάντα σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Όταν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, θα αναθεωρήσουμε επίσης την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που υπάρχει στο τέλος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν προβούμε σε ουσιαστική αλλαγή της Πολιτικής μας, θα σας ενημερώσουμε μέσω του ιστοτόπου ή με άλλο κατάλληλο μέσο, και θα ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, εάν συντρέχει λόγος. Εάν δεν μας παράσχετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας, η παροχή πληροφοριών, όπως ανωτέρω περιγράφεται, ενδέχεται να περιοριστεί.

Ι. Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε εύλογες τεχνικές και εμπορικές προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Παρόλα αυτά, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε πλήρως την ασφάλεια κάθε πληροφορίας που μας διαβιβάζετε και πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφορίας από σας προς την LGE γίνεται με δική σας ευθύνη.

Άπαξ και λάβουμε τα στοιχεία που μας διαβιβάζετε, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.

Χρησιμοποιούμε τείχη προστασίας (firewalls) για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, παραποίηση ή καταστροφή. Ωστόσο, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό δεν εγγυάται πως δεν θα υπάρξει πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και ότι δεν θα αποκαλυφθούν, παραποιηθούν ή καταστραφούν αν υπάρξει παραβίαση αυτών των τειχών προστασίας (firewalls) καθώς και του λογισμικού ασφαλείας των διακομιστών.

Αν λάβουμε γνώση ότι παραβιάστηκε η ασφάλεια του συστήματος, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Χρησιμοποιώντας τους Δικτυακούς Τόπους μας ή παρέχοντας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με την ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα και με διαχειριστικά θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση αυτών των Δικτυακών Τόπων από εσάς.

Αν συμβεί κάποια παραβίαση ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στους Δικτυακούς Τόπους μας. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να σας στείλουμε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει. Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μπορεί να έχετε νόμιμο δικαίωμα να ειδοποιηθείτε γραπτώς για την παραβίαση ασφαλείας.

Κ. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Τόπος Εκδίκασης / Τόπος Συνεδρίασης

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι διαφορές, διενέξεις και διαφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων οι οποίες προκύπτουν από ή αφορούν στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Λ. Επικοινωνία με την LGE

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για τις ενέργειές μας όσον αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800500, 210-4800599. Όλες οι πληροφορίες που θα παράσχετε σε οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία θα καλύπτονται επίσης από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η LGE λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για λόγους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Εθνάρχου Μακαρίου 1
Δέλτα Παλαιού Φαλήρου
Ταχ. Θυρ. 77331 Τ.Κ. 175 01,Αθήνα
Τηλ.: 210 4800599, 210 4800500
E-mail: lgehsprivacy@lge.com

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει οριστεί, σε επίπεδο ομίλου εταιριών LGE, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), ο οποίος γνωρίζει τους σκοπούς και τους τρόπους, με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την LGE, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ομίλου LGE, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας, είτε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας μας ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ομίλου, προς διευκρίνιση οποιονδήποτε αμφιβολιών.

M. Δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις έχετε τα εξής δικαιώματα, αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 • 1. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, και στις λοιπές πληροφορίες που ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις.
 • 2. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την επικαιροποίηση, τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων.
 • 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
 • 4. Δικαιούστε να ζητήσετε να περιορίσουμε τη εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, στις περιπτώσεις που προβλέπουν οι εφαρμοστέες διατάξεις.
 • 5. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να αποστείλουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους που θα μας υποδείξετε.
 • 7. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεση που μας έχετε χορηγήσει για την εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, η προηγούμενη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν αναιρείται, ενώ ενδέχεται να διατηρήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες στα αρχεία μας για εύλογο χρονικό διάστημα, για σκοπούς αρχειοθέτησης, πρόληψης απάτης και κατάχρησης, συμμόρφωσης με νόμιμες υποχρεώσεις μας, στατιστικούς σκοπούς, ή εφόσον θεωρούμε ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση για τέτοια διατήρηση.
 • 8. Έχετε, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην LGE στα ανωτέρα στοιχεία επικοινωνίας.

Ειδικά ως προς το δικαίωμα επικαιροποίησης/διόρθωσης/συμπλήρωσης των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες μέσω σύνδεσης με τον προσωπικό σας Λογαριασμό στον Δικτυακό Τόπο της εταιρίας μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό ή επαρκές, μπορείτε να απευθυνθείτε στην LGE στα ανωτέρα στοιχεία επικοινωνίας. Τελευταία ενημέρωση: 14 / 12 / 2022