Εκπαίδευση στο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης LG SuperSign CMS/Cloud

Κατόπιν ζήτησης
18 Ιανουαρίου 2024
12:00 - 15:00

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του SuperSign CMS/Cloud. Τα θέματα που αναλύονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και πληροφοριών, όπως τα παρακάτω:
-Απαιτήσεις Συστήματος SuperSign CMS
-Κατανόηση των λειτουργιών του SuperSign CMS λογισμικού
-Εγκατάσταση και ενεργοποίησης της άδειας του λογισμικού SuperSign
-Εφαρμογή ρόλων και αρμοδιοτήτων στους χρήστες
-Διανομή περιεχομένων μέσω του λογισμικού SuperSign CMS
-Κατανόηση των λειτουργιών του SuperSign Cloud
-Ενεργοποίησης της άδειας του SuperSign Cloud
-Λειτουργίες παρακολούθησης και διαχείρισης
-Διανομή περιεχομένων μέσω του SuperSign Cloud
-Hands-on / Practice

Εκπαίδευση στο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης LG SuperSign CMS/Cloud

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η πλήρης κατανόηση του SuperSign CMS/Cloud.

Κατόπιν ζήτησης 18 Ιανουαρίου 2024 12:00 - 15:00 Εκπαιδευτής: Γιώργος Αναγνωστάκης
Δήλωση Ενδιαφέροντος